BEGRAFENISSEN BRUYLAND BVBA

Leopoldlaan 27
9300 Aalst (België)

Telefoon(s) : +32 (0)53 70 10 47 - +32 (0)475 87 17 53
Fax : +32 (0)53 / 78 50 45
Contact : Sophie Van Den Eynde
E-mail : info@begrafenissenbruyland.be
Hoofdzetel : Bruyland
Leopoldlaan 27
9300 Aalst, België
RCS Gent 478.925.127

Het verlies van een dierbare is één van de meest ingrijpende en moeilijkst te hanteren ervaringen in een mensenleven. Wanneer u in de familie wordt getroffen door het verlies van een familielid, is het belangrijk dat u beroep kunt doen op een begrafenisondernemer die u in alle vertrouwen een professionele en persoonlijke begeleiding kan bieden. Mensen die geconfronteerd worden met een verlies ervaren vaak intense, verwarrende en soms ook tegenstrijdige gevoelens.

Bij dergelijke momenten van groot verdriet heeft u veel steun en vriendschap nodig. Daarnaast moet binnen een korte termijn heel veel geregeld worden.
Begrafenissen Bruyland wil u in deze moeilijke momenten zo goed mogelijk begeleiden en helpen om op een persoonlijke manier waardig afscheid te kunnen nemen.
In overleg met de nabestaanden wordt het hele verloop van de uitvaart in detail vastgelegd. Daarbij stellen wij een ook een prijsopgave op, zodat de familie een duidelijk beeld krijgt van de totale kostprijs.

Wij garanderen een complete dienstverlening: vervoer, lijkwagens, uitvaartdienst, teraardebestelling, grafkelder, crematie, rouwdrukwerk, aankondigingen in dagbladen, koffietafel, administratieve regelingen (arts ziekenhuis, stadsdiensten,...) en meer.
Wij bieden u ook de mogelijkheid uw uitvaart op voorhand te regelen. Hiervoor wordt een contract opgemaakt tussen u als cliënt en wij als onderneming waarin een gedetailleerde omschrijving van uw uitvaart komt. U kunt zelf kiezen of u hier eveneens een voorafbetaling aan wenst te koppelen. Wij vragen u hierbij ook steeds een kosteloze laatste wilsbeschikking neer te leggen bij de burgerlijke stand van uw woonplaats

Wegwijzer